Sayangemas

Barang emas dipakai tak perlu dibayar zakat

  
20hb Feb 2009
Harian Metro

SAYA memakai barang kemas dengan kos melebihi RM1,500. Adakah saya wajib mengeluarkan zakat ke atas barang kemas berkenaan?

Jika dikenakan zakat, bagaimana cara kiraannya? Adakah kadarnya perlu dikira berdasarkan harga beli atau mengikut nilai pasaran dan berapakah yang harus dibayar?
SAL,
Kuala Lumpur
BARANG kemas wanita daripada emas dan perak yang dipakai tidak wajib zakat kecuali ia disimpan tanpa dipakai selama satu tahun atau melebihi uruf (adat) kebiasaan.

Lagi pula barang kemas yang anda miliki belum lagi mencukupi nisab tahunan iaitu RM7,900 bagi tahun 2009 (rujuk Pusat Zakat Selangor, http://www.e-zakat.com.my/baru/).

Apabila cukup nisab dan haul (pegangan setahun) baru zakat dikenakan. Kadar zakat ialah 2.5 peratus daripada jumlah nilai barangan emas dan perak terbabit.

Anda juga dinasihatkan berhubung dengan pusat zakat terdekat untuk pertanyaan lanjut.

 

   Back to top     |      Print this page   |     Bookmark this page

   Navigation

   Harga Emas

Harga Emas Malaysia

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]